Δημοσιεύτηκε από: Αλκμήνη Ψιλοπούλου Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

(Μετάφραση από ΔΤ της Ευρ. Κεντρικής Τράπεζας)21 Μαρτίου 2013 - Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Επείγουσα Συνδρομή Ρευστότητας που ζήτησε κ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να διατηρήσει το τρέχον επίπεδο της  Επείγουσας Συνδρομής Ρευστότητας (ELA) μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013.

Κατόπιν, η Επείγουσα Συνδρομή Ρευστότητας (ELA) θα μπορούσε να εξετασθεί μόνο αν έχει υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα των ΕΕ/ΔΝΤ που θα εξασφάλιζε τη φερεγγυότητα των εμπλεκομένων τραπεζών. 


 ΣΧΕΔΙΟ Β'

Δήλωση Αλαβάνου"Ο κύριος εκβιασμός της Γερμανίας και των εταίρων της στην Ευρωζώνη συνίσταται στην προειδοποίηση για τη διακοπή της Επείγουσας Συνδρομής Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και το ωμό χρονικό τελεσίγραφο μέχρι τις 25 Μαρτίου. Με βάση τις σημερινές συνθήκες και την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να μη προχωρήσει σε έκδοση εθνικού νομίσματος, αυτό οδηγεί στην άμεση κατάρρευση όλου του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, σε πανικό και σε γενικό μπλοκάρισμα της οικονομίας.

Στα 23 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ συμμετέχει και ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δεν κάνει αναφορά σε κατά πλειοψηφίαν απόφαση, όπως έχει γίνει άλλες φορές, όπως πριν λίγους μήνες στο θέμα της αγοράς κρατικών ομολόγων από  την ΕΚΤ, όπου είχε δοθεί στη δημοσιότητα η διαφωνία της Bundesbank.

Δεν έχει δοθεί καμία ανακοίνωση από την Τράπεζα Ελλάδας ή την Κυβέρνηση ότι υπήρξε σαφής αρνητική ψήφος σε αυτή την απόφαση και  προσπάθεια να την καταψηφίσουν και οι άλλες χώρες της περιφέρειας και δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια καταδίκη της.

Τόσο η Τράπεζα Ελλάδας όσο και η ελληνική κυβέρνηση οφείλουν να απαντήσουν άμεσα αν υπάρχει συμπαιγνία σε αυτό το επαίσχυντο τελεσίγραφο".


- Copyright © Touareg Blue -