Δημοσιεύτηκε από: Αλκμήνη Ψιλοπούλου Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Τις μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας φορέων του δημοσίου που είχαν καταρτιστεί επί υπουργίας Θ. Πάγκαλου, «ξεσκονίζουν» στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν με τη «λίστα Βολουδάκη» των 73 φορέων, ώστε να προκύψει η short list των πρώτων 30 προς κατάργηση ΝΠΙΔ (κυρίως) και ΝΠΔΔ του δημοσίου.

Όπως γράφει το «Έθνος» στη «λίστα Πάγκαλου είχε προταθεί η κατάργηση φορέων που δεν εξυπηρετούσαν άμεσες ανάγκες του Δημοσίου όπως είναι:


-Το Eθνικό Ιδρυμα Μελετών Θ. Κολοκοτρώνης «ο Γέρος του Μοριά»,

-η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας του υπουργείου Πολιτισμού,

-το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου με έδρα τα Χανιά,

-το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και το Ναυτικού Δικαίου που ανήκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης,

-το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς,

-το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών του υπουργείου Υποδομών με μεταφορά μερικών αρμοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση

-η κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης

-η κατάργηση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων και του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο αρμόδιο υπουργείο.Επίσης σε στάδιο αξιολόγησης θα τεθούν οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από το κράτος, για τους οποίους υπάρχει εισήγηση για κατάργησή τους στην ίδια μελέτη που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση και είναι:

Το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών με μεταφορά αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Οικονομικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας με μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και

Στην ίδια μελέτη προτείνεται επίσης η κατάργηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ή η αναδιάρθρωσή του με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς και η κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. και η μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στον ΕΟΠΥΥ- Copyright © Touareg Blue -