Δημοσιεύτηκε από: Αλκμήνη Ψιλοπούλου Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015Αρχή φόρμας
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας
Σύγκριση χρεών στις χώρες της Ευρώπης με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό γράφημα κάνει η γαλλική εφημερίδα «Le Monde». 
Συγκεκριμένα, η γαλλική εφημερίδα, πραγματοποιεί μια σύγκριση χρέους – ΑΕΠ χρησιμοποιώντας επίσημα στοιχεία  και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Γαλλία και η Γερμανία παράγουν μεγαλύτερο πλούτο από όσα είναι τα χρέη τους, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει μεγαλύτερο χρέος, αλλά ένα πολύ αδύνατο ΑΕΠ.
 Την ίδια στιγμή, τονίζει ότι σε καθαρούς αριθμούς τα χρέη της Γερμανίας και της Γαλλίας είναι τεράστια, καθώς όπως φαίνεται, στα τέλη του 2014 το ελληνικό χρέος είναι στα 321 δισ. ευρώ και το ΑΕΠ στα 183 δισ. ευρώ, το γαλλικό χρέος στα 2.031 δισ. ευρώ και το ΑΕΠ στα 2.138 δισ. ευρώ και το γερμανικό χρέος στα 2.044 δισ. ευρώ και το ΑΕΠ στα 2.900 δισ. ευρώ. 
 Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Le Monde», στην Ευρωζώνη, 6 χώρες ξεπερνούν το 100% του χρέους συγκριτικά με το ΑΕΠ που είχαν το 2014, ενώ υπογραμμίζει ότι το 2015 αυτές οι χώρες θα είναι επτά.
 Η γαλλική εφημερίδα, συμπεραίνει ότι «πέρα από το πρόβλημα μεθοδολογίας στη μέτρηση του χρέους υπάρχει και ένα πρόβλημα λογικής: το χρέος είναι αποτέλεσμα πολιτικών πολλών δεκαετιών χρέωσης, ενώ το ΑΕΠ μετράται κάθε χρόνο. Ωστόσο το χρέος δεν επιστρέφεται σε έναν χρόνο. Αν οι τράπεζες υπολόγιζαν τα χρέη μιας οικογένειας (κεφάλαιο και τόκοι) σε σχέση με τα χρήματα που κερδίζουν σε έναν χρόνο δεν θα δάνειζαν ποτέ». Παράλληλα, η εφημερίδα θέτει το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από το πώς οδηγήθηκαν οι χώρες στο να έχουν αυτά τα χρέη.

(Πηγή http://www.periodista.gr 6-2-015)- Copyright © Touareg Blue -